Työkalu alihankkijoiden johtamiseen nopeasti kasvavalle franchising-ketjulle

Räätälöity Web-applikaatio Python ja Djangolla.

Haaste

Toiminnan ja alihankkijoiden määrän kasvaminen toi rajat vastaan nykyisille järjestelmille ja työtavoille, jolloin johdon aika kului rutiinitehtäviin.

Tarve

Kehittää työkalu toimittajille töiden raportointiin ja tulevien töiden ennakointiin, sekä automatisoida johdon ruutineja.

Ratkaisu

Lanseerasimme pythonin ja heroku-palvelimen avulla web-applikaation toimittajalle, joka integroitiin heidän CRM järjestelmään olemassa olevaa rajapintaa hyödyntäen. Samalla loimme raportointijärjestelmän sähköpostiin.

Tulokset

Johdon ajan vapautuminen, ajantasainen ja täsmällinen tieto toimittajien tekemistä töistä laskutuksen tueksi sekä toimittajien tyytyväisyyden parantuminen työn helpottumisen ja käyttökokemuksen myötä.