KPI-mittareiden luominen resurssien johtamisen tueksi

KPI-mittareiden suunnittelu ja raportoinnin rakentaminen.

Haaste

Resurssien tehokas suunnittelu ja läpinäkyvyys liiketoiminnan eri sektorien ja projektien välillä. Resurssienhallinnan data oli hajallaan eri järjestelmien välillä ja data oli epäluotettavaa.

Tarve

Haluttiin saada parempi käsitys resurssien käytöstä eri liiketoiminnan sektorien ja projektien välillä. Luotiin keskeiset KPI-mittarit resurssien seurantaa ja johtamiseen sekä kehitettiin raportointia Power BI:n avulla.

Ratkaisu

Tuotiin eri järjestelmistä data yhteen paikkaan, josta tehtiin jatkoanalyysit ja seurattiin datan luotettavuutta. Suunniteltiin keskeiset KPI-mittarit raporteille resurssienhallinnan johtamiseen ja seurantaan.

Tulokset

Parempi läpinäkyvyys ja johtaminen resurssien allokointiin ja tulevaan tarpeeseen eri liiketoiminta sektorien ja projektien välillä. Resurssienhallinnan tietojen tarkempi seuraaminen ja datan luotettavuuden jatkuva seuraaminen ja parantaminen.