Tekoäly rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen

Tekoälysovellus asiakkaiden reaaliaikaiseen riskitason seurantaan.

Haaste

Uusi EU direktiivi oli tuomassa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi uusia vaatimuksia valvonnan suhteen. (Lisäksi palvelussa oli huijaustapauksia, joista piti päästä eroon.)

Tarve

Täyttää uuden lain tuomat vaatimukset skaalautuvalla ratkaisulla nostamatta henkilöstön määrää.

Ratkaisu

Aloimme tarkastelemaan käyttäjätarinoiden kautta järjestelmän toimivuutta, ja erilaisia datapisteitä, joita eri tapahtumat loivat. Tästä datasta aloimme tutkimaan, mitkä käyttäjät olivat riskialttiimpia ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat. Näiden indikaattoreiden pohjalta muodostettiin koneoppimismalli käyttäjien reaaliaikaisen riski-kertoimen arvioimiseksi.

Tulokset

Vastattiin regulaation vaatimuksiin samalla parantaen palvelun asiakaskokemusta sekä kasvattaen asiakasymmärrystä. Lisäksi löydettiin useita uusia sovelluskohteita käyttäjätiedon paremmalla hyödyntämisellä. Riski-kertoimen avulla palvelun valvojien päätöksenteko helpottui huomattavasti.