Tehokas järjestelmä suuren datamäärän käsittelyyn

Elastic Searchin implementointi suureen tietomäärään.

Haaste

Asiakkaalla on olemassa oleva sovellus, jota käyttää yli 1 000 000 henkilöä ja jonka toimintaan kehitetään jatkuvasti. Sovelluksesta ja muista taustajärjestelmistä oli kertynyt erittäin suuri määrä dataa jonka määrä myös kasvaa jatkuvasti. Uusin kehitystarve sovellukselle oli mahdollistaa käyttäjien tekemät kattavat haut tähän massiiviseen datamäärään nopeasti ja tarkasti.

Tekninen tarve

Taustajärjestelmä, joka pystyy vanhaa jäjrestelmää tehokkaammiin suorittamaan nämä haut siten, että vasteaika pysyy pienenä, jotta käyttökokemus ei käsi.

Ratkaisu

Autoimme asiakasta kehittämään uuden järjestelmän vanhan rinnalle, jossa vanha tietokanta duplikoitiin ElasticSearch:in päälle rakennettuun palveluun, ja jonka avulla hakuja pystytään tekemään erittäin nopeasti.

Tulos

Taustajärjestelmä, jonka avulla sovelluksen käyttäjät voivat tehdä helposti ja nopeasti tekstihakuja suureen datamäärään. Haun tekeminen on helppoa ja vaste erittäin nopea, joten sovelluksen käyttökokemus säilyy hyvänä.