Reaaliaikainen mittaristo kriittisten prosessien johtamiseen

Reaaliaikaisen tiedon kerääminen yhteen ja esille tuominen.

Tarve

Asiakas oli ottanut käyttöön erilaisia työkaluja mm. asiakaspalvelu-, tuotekehitys- ja lanseeusprosesseihin liittyen, joilla standardoi ja tehosti toimintaa. Yleisenä tarpeena ilmeni kuitenkin reaaliaikaisesti seurata sekä työkalujen käyttöä että prosessien tehokkuutta ja tuloksellisuutta.

Ratkaisu

Tutustuimme alkuun kyseiseen työkaluun ja prosessiin sekä suunnittelimme parhaan tavan datan käsittelyyn. Vanhojen raporttien ja ulkopuolisen näkemyksen avulla teimme alustavat versiot KPI-mittareista, joita sitten validoimme pääkäyttäjiltä. Rakensimme erillisen testiympäristön BI-dashboardille ja Tableaulle, jossa iteroimme datan visualisointeja asiakkaan kanssa. Data validaation ja dashboardien viimeistelyjen jälkeen autoimme lanseeraamaan työkalun kohderyhmälle.

Tulos

Kehityshankkeet saatiin valmiiksi sekä aikataulussa että budjetissa. Jokainen dashboard on kehittynyt oleelliseksi osaksi asiakkaan johtamisen arkea. Data arkkitehtuuri on mietitty ratkaisulähtöisesti mahdollistaen yhdessä muutosprosessin kanssa uusien KPI lisäämisen ketterästi. Saamme säännöllisesti (~1-2krt/vuosi) kehityspyyntöjä dashboardeihin, joka osoittaa niiden arvon ja kehittyvän tarpeen.