Mainosraporttien kehittäminen sekä prosessin automatisointi

Järjestelmä tietojen keräämistä asiakkailta.

Haaste

Asiakkaat saavat kampanjan päätteeksi raportin, jonka avulla asiakkaat saavat tietoa tuotteen tai palvelun kysynnästä sekä pystyvät arvioimaan kampanjan onnistumista. Kampanjaraportit olivat käyneet vanhaksi niin ulkonäöllisesti kuin sisällöllisesti. Lisäksi niiden luonti ja jakelu tapahtui täysin manuaalisesti.

Tarve

Tärkeimpänä tavoitteena oli kerätä tarkempaa dataa sekä asiakkaita, että liiketoimintaa varten. Samalla haluttiin automaattisesti luoda näyttävämmät ja informatiivisemmat raportit, jotka voidaan automaattisesti lähettää asiakkaille kampanjan päätyttyä.

Ratkaisu

Kehitettiin vanhan järjestelmän rinnalle uusi lisäosa, jonka avulla pystytään keräämään tarkempaa dataa. Luotiin näyttävä ja nykyaikainen pohja uusille raporteille, sekä automatisointiin niiden luonti.

Tulokset

Raportit luodaan ja lähetetään asiakkaille automaattisesti ja he saavat kattavampaa tietoa kampanjoiden onnistumisesta.