Reaaliaikainen liiketoiminnan mittaristo Tableaulla

Tietojen tuominen yhteen ja raportoinnin rakentaminen.

Haaste

Toiminnan johtamisesta puuttui yhteinen mittaristo ja kriittisten järjestelmien dataan oli haastava päästä.

Tarve

Haluttiin ottaa käyttöön uusi raportointijärjestelmä vanhan tilalle. Luotiin erillinen raportointiympäristö ja toteutettiin tarvittavat integraatiot järjestelmien välillä sekä datan mallintaminen. Raportointi puolella otettiin käyttöön keskeiset KPI-mittarit liiketoiminnan johtamiseen, luotiin perusta datan reaaliaikaiseen seuraamiseen ja raporttien helppokäyttöisyyteen.

Ratkaisu

Tuotiin eri järjestelmistä data yhteen kantaan sitä samalla kehittäen, jonka jälkeen vaiheittain työstettiin Tableaulla talous-, laatu-, resepti-, työvuoro- yms. raportit. Samalla suunniteltiin ja toteutettiin keskeiset KPI-mittarit liiketoiminnan ja terveysalan palveluiden seuraamiseen.

Tulokset

Reaaliaikainen ja helppokäyttöinen raportointijärjestelmä, joka otettiin laajasti ja innostuneesti vastaan, ja jonka pohjalta ollaan tehty useita liiketoimintaa parantaneita päätöksiä.