Ketterä sovelluskehitys

Ketterä sovelluskehitys

Kehitämme moderneja web-sovelluksia alalle kuin alalle eri käyttötarpeisiin. Käytämme aina uusimpia ja parhaiksi todettuja teknologioita.

Ketterä sovelluskehitys

Kehitämme sovelluksia eri aloille erilaisiin käyttötarkoituksiin. Ideat ja suunnitelmat käydään aina läpi asiakkaan kanssa, jolloin kaikille on selkeää mitä rakennetaan.

Käytämme ketteriä kehitysmenetelmiä ja parhaita PO-käytäntöjä. Käytännössä asiakkaan keskeisten sidosryhmien kanssa määritellään asiakastarinat, jotka priorisoidaan tärkeyden ja haastavuuden mukaan. Backlogiin valitaan sopiva työkalu (Jira, Trello, Asana), jossa johdetaan sprinttiin hyväksytyt tarinat. Asiakkaalla on hyvä näkyvyys kulloinkin kehitteillä oleviin ominaisuuksiin ja aikatauluihin. Toteutukset validoidaan suhteessa liiketoiminnan tavoitteisiin.

Teemme sekä näyttäviä verkkosivuja, tarkkaan määriteltyjä selainpohjaisia sovelluksia ja mobiilisovelluksia sekä erilaisia taustatehtävien automatisointeja.

Toteutamme sovellukset aina käyttäen moderneja ja toimivaksi todettuja teknologioita.

MVP:

  • Luomme ideastasi nopealla aikataululla testattavan MVP:n jolla pääsemme yhdessä validoimaan tuoteideaa. Tiimissämme on teknologia taikureiden lisäksi vahvaa business osaamista, joten pystymme auttamaan myös idean kehittämisessä.
  • MVP on ensimmäinen askel kohti valmista tuotetta. Kun ensimmäinen testiversio ja idea on validoitu toimivaksi, on aika sovelluksen loppuun vientiin, johon tuodaan kaikki loputkin ominaisuudet.