Ketterä sovelluskehitys

Ketterä sovelluskehitys

Kehitämme moderneja web-sovelluksia alalle kuin alalle eri käyttötarpeisiin. Käytämme aina uusimpia ja parhaiksi todettuja teknologioita.

Ketterä sovelluskehitys

Kehitämme sovelluksia eri aloille erilaisiin käyttötarkoituksiin. Ideat ja suunnitelmat käydään aina läpi asiakkaan kanssa, jolloin kaikille on selkeää mitä rakennetaan.

Käytämme ketteriä kehitysmenetelmiä ja parhaita PO-käytäntöjä. Käytännössä asiakkaan keskeisten sidosryhmien kanssa määritellään asiakastarinat, jotka priorisoidaan tärkeyden ja haastavuuden mukaan. Backlogiin valitaan sopiva työkalu (Jira, Trello, Asana), jossa johdetaan sprinttiin hyväksytyt tarinat. Asiakkaalla on hyvä näkyvyys kulloinkin kehitteillä oleviin ominaisuuksiin ja aikatauluihin. Toteutukset validoidaan suhteessa liiketoiminnan tavoitteisiin.

Teemme sekä näyttäviä verkkosivuja, tarkkaan määriteltyjä selainpohjaisia sovelluksia ja mobiilisovelluksia sekä erilaisia taustatehtävien automatisointeja.

Toteutamme sovellukset aina käyttäen moderneja ja toimivaksi todettuja teknologioita.

MVP:

  • Luomme ideastasi nopealla aikataululla testattavan MVP:n jolla pääsemme yhdessä validoimaan tuoteideaa. Tiimissämme on teknologia taikureiden lisäksi vahvaa business osaamista, joten pystymme auttamaan myös idean kehittämisessä.
  • MVP on ensimmäinen askel kohti valmista tuotetta. Kun ensimmäinen testiversio ja idea on validoitu toimivaksi, on aika sovelluksen loppuun vientiin, johon tuodaan kaikki loputkin ominaisuudet.

Toive

LocalBitcoins on yksi maailman isoimpia kryptovaluutan kauppapaikkoja. Rekisteröityneitä käyttäjiä on jo yli 8 miljoonaa yli 180 maasta. Hyödyntäen heidän olemassa olevaa järjestelmää, LocalBitcoins halusi testata uuden sovelluksen kannattavuutta, jolla voisi lähettää rahaa maiden välillä vaivattomasti ja edullisesti.

Tekninen tarve

Tarpeena oli luoda uusi palvelu, jossa käyttäjä voi etsiä rahanlähetys reittejä lähettävän ja vastaanottavan maan välillä. Tämän jälkeen LocalBitcoinsin kauppapaikalla olevaa dataa hyödyntäen tarjotaan parhaat reitit rahan lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Koska projektissa seurattiin kannattavuutta, sovelluksesta piti pystyä myös keräämään kattavasti dataa. Lisäksi haluttiin seurata myös sovelluksesta ohjautuvaa liikennettä LocalBitcoinsin palveluun.

Toteutus

Loimme web-applikaation djangolla uuden domainin alle, joka hyödyntää LocalBitcoinsin kauppapaikan ohjelmointirajapintaa. Rakensimme tietokannan sovelluksen tarkkaa käytön seurantaa varten. Raportointia varten data anonymisoitiin niin, ettei tunnistetietoja jää talteen ja asiakkaan ei tarvitse murehtia GDPR:stä.

Tulos

Heti palvelun valmistuttua se alkoi keräämään huomiota. Jo ensimmäisen viikon jälkeen palvelu keräsi yli tuhat hakua. Asiakkaan mukaan sovellus ylitti heidän odotuksensa.